Fejetony, recenze, úvahy, básně, povídky, blbosti.
Jé ahoj blogu, kde ses tady vzal?

Nestačím se divit, co všechno tu je.
Mazat tu nic nebudu, vše zde publikované má svůj důvod, pokud jsem byla blázen (či snad ještě jsem?), je tenhle zápisník jakýmsi cenzurovaným svědectvím. Něco jsem již před několika lety musela promazat, to v době, kdy mě někdo "stókoval" a také v době, kdy se na mě nejmenované osoby snažily vyhrabat co nejvíc špíny. To, co tu zbylo, je zde záměrně, aby to tehdá tyto osoby neměly tak lehké, spoustu záležitostí je zde interních pro některé pravidelné (mnohdy bývalé) návštěvníky tohoto blogu a co se může zdát být opravdu nevhodné nebo přehnané, je detailně promyšlené se záměrem někoho oklamat, ovlivnit, někomu říct pravdu, někoho vytrestat, na něco vzpomínat, něco uchovat, někoho vyzdvihnout a hlavně spoustu lidí vyprovokovat,... proč se co a jak dělo už moc dobře nevím, ale čím hlouběji do archivu doklikáte, tím emotivnější a méně smysluplné najdete příspěvky. Překopávat to tu rozhodně celé nemíním.
Především je zde spousta narážek na skutečnosti, které nově příchozí nemůže v žádném případě pochopit.

A proč to píšu? Zkrátka si nestěžujte na případné krávoviny.

Duben 2006

Lidi jsou někdy natvrdlí

27. dubna 2006 v 16:11 | Bugynkaa |  Úsměv
Příběh č.1
Pravdivá historka ze San Franciska
Jeden muž se rozhodl vyloupit banku. Vešel do pobočky Bank of America a na papír napsal: "todle je přepadeňý. Dejte my všecky prachi do taški." Jenže jak tak stál ve frontě před okénkem a čekal, až bude moci svůj vzkaz podat bankovní úřednici, přepadly jej pochyby. Co když někdo viděl, jak píšu ten vzkaz? Možná už zavolal poldy a ti tady budou dřív, než já se k tomu okýnku vůbec dostanu? Zmítán nejistotou opustil raději pobočku a zamířil přes ulici k filiálce banky Wells Fargo. Zde trpělivě vystál frontu a když na něj přišla řada, podal svůj papírek dívce za přepážkou. Při pohledu na jeho pravopisné chyby se úřednice v duchu pousmála a řekla si, že lupič asi nebude patřit k nejbystřejším. Proto mu s klidem vysvětlila, že mu peníze dát nemůže, protože si podal žádost na blanketu Bank of America. Takže se musí rozhodnout - buď své požadavky napíše na papíru firmy Wells Fargo, nebo se vrátí zpět do Bank of America. "OK," zamumlal zmatený bandita a odešel. O pár minut ho zatknuli. Čekal ve frontě v pobočce Bank of America.

Příběh č.2
Do Burger Kingu ve městě Ypsilanti v Michiganu vešel ve 12.50 hod. neznámý muž, vytáhl pistoli a žádal vydání tržby. Prodavač klidně odvětil, že bez objednávky jídla nemůže pokladnu otevřít. Lupič si tedy objednal dva koláče, ale prodavač mu oznámil, že je mu velmi líto, neboť koláče byly k snídani a už došly. Zklamaný bandita se otočil a se zlostným prásknutím dveří odešel.
Příběh č.3
Do malého koloniálu vešel mladý muž, namířil na starého prodavače brokovnici s upilovanou hlavní a řekl si o všechny peníze z pokladny. Když mu prodavač peníze do tašky vložil, lupič zahlédl za jeho zády láhev skotské a dostal na ni chuť. Stařík však skotskou odmítl vydat s tím, že mladíkovi ještě není jednadvacet. Lupič řekl, že mu jednadvacet bylo už dávno, ale prodavač opakoval, že mu nevěří. Rozčilený mladík sáhl do kapsy pro řidičák a vrazil ho prodavači před oči. "Tady si to přečti, dědku! Mně už bude třiadvacet!" řval na prodavače. Starý pán si pečlivě ověřil, zda bandita mluví pravdu, potom sáhl za sebe a láhev whisky změnila majitele. Hned nato mladík uprchl. Prodavač okamžitě zatelefonoval na policii a oznámil jim jméno a bydliště pachatele. Lupič byl zatčen o dvě hodiny později.

Příběh č.4
Páreček grázlů vrazil do obchodu. Každý mával nervózně pistolí a první z nich na vyděšené prodavače hulákal: "Nikdo ani hnout!" Když se pohnul jeho parťák, kamarád jej bez milosti zastřelil.

Příběh č.5
Jeden chlapík si chtěl lacino obstarat nějaké pití. Usoudil, že nejrychlejší bude, když velkým kamenem, který ležel pod chodníkem, rozbije výlohu obchodu s lihovinami, vezme první láhev a uteče. Jak se rozhodl, tak učinil. Zvedl šutrák a mrštil jej do výkladu. Kámen se však odrazil, pobertu udeřil do hlavy a ten v bezvědomí padnul na zem. Výloha byla totiž z plexiskla. K chlápkově smůle byla navíc celá příhoda zaznamenána videokamerou.

ZAJÍMAVÝ PŘÍPADY!MAZEC!

27. dubna 2006 v 15:58 | Bugynkaa |  Úsměv
zajímavej případ č.1
Při studiu medicíny pracuji na částečný úvazek také v poradně toxikologického střediska. Je to nedávno, co volala nějaká žena, která přistihla dcerku při pojídání mravenců. S nonšalancí sobě vlastní jsem jí odvětil, že mravenci nemůžou její holčičce nijak ublížit, takže s ní do špitálu jezdit nemusí. Dáma se uklidnila a před rozloučením mi prozradila, že dala své holčičce pro jistotu vypít prostředek pro hubení mravenců.

zajímavej případ č.2
Toto je údajně skutečná odpověď v testu střední úrovně z chemie na univerzitě ve Washingtonu. Odpověď jednoho studenta byla tak "hluboká", že se profesor rozhodl podělit se o ni s kolegy na internetu. Otázka Extra (Bonus): ?
Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické(absorbuje teplo)?
Většina studentů napsala své domněnky na základě Boylova zákona (plyn se ochalzuje, když se roztahuje, a zahřívá se, když je stlačován ) nebo nějakou variantu. jeden student ale napsal toto:
Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase. Potřebujeme tedy vědět poměr, ve kterém duše přicházejí do pekla, a poměr, ve kterém z něj odcházejí. Myslím, že můžeme předpokládat, že duše která se dostane do pekla, již nevyjde. Tudíž neodchází žádná duše. Pro představu, kolik duší přichází do pekla, se podívejme na jednotlivá náboženství v dnešním světě.
Věšina z nich tvrdí, že kdo není příslušníkem dané církve, přijde do pekla. od okamžiku, kdy existuje více než jedno náboženství a lidé nepatří do více než jedné církve můžeme předpokládat, že všechny duše přijdou do pekla. Na základě poměru mezi natalitou a mortalitou můžeme očekávat, že počet duší v pekle exponenciálně roste . Nyní se podívejme na poměr změny objemu pekla, protože podle Boyleova zákona pro udržení stejného tlaku a teploty musí objem růst úměrně k počtu přijatých duší. To nám dává dvě
možnosti:
1) Jestliže se objem pekla zvětšuje pomaleji než v poměru, v jakém přicházejí duše do pekla, teplota a tlak pekla porostou, až peklo vybuchne.
2) Jestliže peklo roste rychleji než v poměru k přicházejícím duším, teplota a tlak budou klesat, až peklo zmrzne. Která z možností je správná? Jestliže přijeme postulát, který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili "Dříve bude v pekle zima, než se s tebou vyspím" a se zřetelem k tomu, že se se mnou vyspala včera, musí být správná varianta
číslo 2, peklo je tedy nepochybně exotermické a již zmrzlo.
Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je důkaz boží existence, který vysvětluje, proč Tereza včera v noci křičela ?Ach můj Bože?.

Tento student jako jediný dostal 10 bodů.

Návod na pobavení stopaře

27. dubna 2006 v 15:13 | Bugynkaa
Co dělat, chcete-li pobavit stopaře *
-Při rychlosti nad 130 km/h simulujte epileptický záchvat.
-Vypijte za jízdy 1 litr 40% vodky.
-Při rychlosti nad 180 km/h pusťte volant a začněte strašně ječet.
-Po nastoupení stopaře se zadumaně dívejte na volant, vyčkejte pět minut a rozjeďte se se slovy: "Umřeme".
-Opakujte: "Vždycky jsem chtěl spáchat sebevraždu."
-Zastavte, otevřete kufr, vystupte a mluvte do kufru: "Jestli nebudeš hodnej, tak tě stáhnu z kůže !"
-Nepřetržitě a hystericky se smějte.
-Přilepte se co nejblíže k volantu a broukejte si: "Všechny je zabiju, všechny je zabiju."
-Nařiďte stopařovi, aby řadil kdykoliv mu to řeknete.
-Přezujte se za jízdy.
-Při zpozorování policejního vozu začnete ječet: "Sakra, našli nás!" a snažte se nenápadně ujet.
-Za jízdy se upřeně dívejte před sebe a zeptejte se: "Taky nevidíte vůbec nic ?"
-Zastavte na vlakovém přejezdu a začněte hrát Game-boy.
-Před prudkou zatáčkou začněte brečet se slovy: "Já to nedokážu..."
-Vytáhněte mobil, vytočte jakékoliv číslo a mluvte do telefonu: "Haló, Zede, chytil jsem jednu mouchu."
-Při rychlosti 100 km/h v obci se zeptejte: "Nevíte, kde že je ta brzda???"
-Při policejní kontrole, či na celnici se vykloňte k strážníkovi a potichu šeptejte: "To je on, to je óóóón."
-Při nastoupení stopaře si nožem udělejte zářez na volantu.
-Hrajte retardovaného.
-Houpejte se v sedadle z leva doprava a potichu si něco brblejte.
-Při vyložení stopaře se rozlučte se slovy: "Vím kde bydlíš" a s psychopatickým smíchem se rozjeďte pryč

rady do života-trochu absurdní

27. dubna 2006 v 15:02 | Bugynkaa |  Úsměv
rady do života
Věci které najdete na podrážce nejsou určeny k jídlu
Nepokoušejte se ošidit mafii
Jedete-li na kole z kopce, otočte hlavu na stranu, než si odplivnete
Myjte se za ušima, nikoli za očima
Nepoužívejte k holení sekačku na trávu
Nestrkejte šroubovák do zásuvky
Baterie, přestože se prodávají v obchodě s potravinami, nejsou k jídlu.
Uslyšíte-li varování "Tohle doma nezkoušejte" znamená to ve skutečnosti "Nezkoušejte to vůbec"
Při Bunge jumpingu se provaz uvazuje kolem nohy nikoli kolem krku

Nezkoušejte platnost rčení "Hlavou zeď neprorazíš"
Noste šaty
Používáte li acetylenový hořák, nezkoušejte jestli je plamen dost horký
Neolizujte ropuchy, býky nebo medúzy
Nekoupejte se v benzínu
Nežvýkejte ostnatý drát
Nesypejte si do očí sůl
Nesušte se v mikrovlnce
Neolizujte suchý led
Nezkoušejte pomocí pistole na hřebíky, jak máte tvrdou lebku
Neprodávejte více než jednu svou ledvinu
Nejezte horké uhlí
Chcete li žvýkat žvýkačku, kupte si ji.
Nežvýkejte žvýkačku, kterou najdete pod sedadlem ve vlaku nebo kině i když je zadarmo.
Nekopejte bosýma nohama do ježků
Nežehlete šaty, když je máte nasob
Nezkoušejte platnost rčení "Pes který štěká nekouše"
Tlačte pouze na placatý konec připínáčků
Nepřivazujte se k vrtuli letadla
Nečistěte si zuby brusným kotoučem
Nepijte vodu , která pochází z bazénu, kaluže, odpadní roury, radiátoru,oceánu nebo záchodové mísy
Chodit naboso po písku je dobré, chodit naboso po kaktusech je špatné

Zase nějaký výzkum :-D

27. dubna 2006 v 15:00 | Bugynkaa |  Úsměv

Na co jsou výzkumné ústavy?!?

*Kdybyste nepřetržitě křičeli 8 let, 7 měsíců a 6 dní, vyprodukovali
byste tolik zvukovéenergie, která by stačila na ohřátí jednoho šálku
kávy.
(Neuvěřitelné!)

* Kdybyste nepřetržitě prděli 6 let a 9 měsíců, vyprodukovali byste
tolik plynu, jehož energie se rovná energii jedné atomové bomby.
(To už možná jo.)

* Orgasmus vepřů trvá 30 minut.
(V příštím životě chci být vepříkem. Ale zajímalo by mě, jak to zjistili a
hlavně - proč?)

* Když budete mlátit hlavou o zeď, za jednu hodinu spálíte 150 kalorií.
(To je pořád nic proti vepříkům!) (Hlavně to nezkoušejte doma - možná v
práci?)


* Lidé a delfíni jsou jedinými živočichy, kteří mají sex pro potěšení.
(A vepříci mají půlhodinový orgasmus? To není fér!)

* Nejsilnějším svalem na lidském těle je jazyk.
(Hmmmmmmmmm........)

* Praváci žijí v průměru o devět let déle než leváci.
(Když umíte používat pravou i levou rukou stejně dobře, tak se děje co?)

* Mravenec dokáže zdvihnout padesátinásobek své hmotnosti, může tlačit
třicetinásobek své hmotnosti a je-li opilý, vždy padá na pravou stranu.
(Po vypití čeho je opilý? Musí daňoví poplatníci platit takové výzkumy?)

* Polární medvědi jsou leváci.
(Kdo ví? Koho to zajímá? Ptám se: jak to zjistili?)

* Sumec má více než 27000 chuťových pohárků.
(Co může být tak chutného na dně rybníka?)

* Blecha dokáže skočit do dálky rovnající se 350ti násobku její délky.
To jako kdyby člověk dokázal přeskočit celé fotbalové hřiště.
(30 minut? Umíte si to představit? A proč zrovna čuníci?)

* Šváb dokáže žit až devět dní bez hlavy a až teprve potom zemře.
(Hrůzostrašné!)

* Sameček kudlanky nábožné si nemůže užívat sexuálních radovánek s
hlavou, protože samička začíná sex tím, že mu hlavu uřízne.
(Miláčku, už jsem doma ... Což si takhle...)


* Motýli ochutnávají nohama.
(Jémine!) (To je skoro stejně strašné jako sumec!)

* Pštrosí oko je větší než jeho mozek.
(Znám i takové lidi.)

* Mořská hvězdice mozek nemá.
(I takové znám lidi.)

Kameňácký

26. dubna 2006 v 15:54 | Bugynkaa |  Úsměv
Povídá jeden ufon druhému: XC dffhtg mnut jnnk uk,m,n. A víte co ten druhý odpověděl? No přece QEER$TH&J
-

Leží ponorka pod stromem. Najednou nad ní proletí míchačka. Ponorka leží a nevšímá si jí. Za chvíli nad ní proletí druhá míchačka. Ponorka se zvedne a říká. A vy svině, vy tu máte někde hnízdo!
-
Je to bílé a je to na stromě. Co to je?
Je to lednička. A víte proč tam je?
Protože je moje a ja si s ní můžu dělat co chci.
-
Přijde chlap domu ..... rozsvítí ..... a barák nikde!!
-
Dívka vejde do supermarketu a kupuje následující věci :
1 mýdlo
1 kartáček na zuby
1 zubní pastu
1 bochník chleba
1 litr mléka
1 jablko
1 banán
1 pomeranč
1 broskev
1 švestku
1 rajce
1 salát
1 zelí
1 brambor
1 muesli tycinku
1 koláč
1 krabici muesli
1 mraženou veceri
1 dílek mražené pizzy
Chlapec na pokladně se na ní podívá, usměje se a řekne: "Svobodná ?"
Dívka se ostýchavě usměje a odpoví, "Jak jste to poznal ?"
A on odpoví, "Protože jste hnusná."
-
Dvě vajíčka se smaží na pánvičce a to jedno povídá: "Uf, tady je ale horko!" A druhé křičí: "Pomóóóóc, vajíčko mluví!!!!!!"

Výběr vtipů

26. dubna 2006 v 15:51 | Bugynkaa |  Úsměv
Zazvoní telefon, chlap ho zvedne a ozve se: O půlnoci k tobě přijede vlak, z vlaku vyjede rakev z rakve vystoupí kostra! Muž se lekne všechno zamkne zavře a s obavami čeká na půlnoc. O půlnoci opravdu přijede vlak, z vlaku vyjede rakev, z rakve vystoupí kostra. Vleze do domu záchodovým okýnkem a přistoupí k omdlévajícímu muži a zeptá se: Nechceš lentilku?
-

Co je to? Žije to pod zemí, je to černé a začíná to na K?
Krtek.
Co je to? Žije to pod zemí, je to černé a začíná to na J?
Jeho brácha.
Co je to? Žije to pod zemí, je to černé a začíná to na Z?
Zase jeho brácha.
-
Přistěhuje se rodina do nového domu. Jednou takhle večer zasednou ke stolu a otec povídá: "To musíme oslavit, koupíme si prase, uspořádáme zabijačku... To bude ovar, jitrnice.. to bude mňamka. Najednou z ničeho nic se z toho snění otec probere a vlepí vedle sedícímu synovi facku. Syn se ho zeptá jako co se děje a otec: "Už vidim, jak to všechno dobrý žereš bez chleba"!!!
-

Jdou dvě nuly po poušti a uvidí osmičku. Ta jedna říká: Že se jim chce v takovým vedru.
Jednou horal sedí navečer ve své chatrči uprostřed lesa a najednou se zvenku ozve: Horale, potrebuješ nějaké dřevo? Horal se zamyslí a říká si: K čemu by mi bylo dřevo, mám ho plný les. A tak odpoví: Ne, díky. Druhý den vyjde z chaty a kolem dokola je holá planina.
-

Generál přijímá nový lidi do svýho štábu.
Má ale jeden velkej problém - svoje ohnutý uši.
První otázka na prvního adepta je:
- Jakou na mě vidíte zvláštnost?
- No.... máte takový zvláštně tvarovaný uši, odpoví nesměle adept.
- A VEN!
Druhý adept odpoví to samé a letí taky.
Třetí odpovídá:
- Máte kontaktní čočky.
- No tomu říkám pozorovací talent, rozplývá se generál, jak jste to
poznal, milý chlapče?
- No máte tak debilně ohnutý uši, že by vám na nich brejle nedržely!!!!!

-
Tý Karle, kouří tvoje koně? Né nekouří...
Tak ti hoří maštal, vole.
-

Stojí to za růžkem a lítají z toho piliny ,co je to?-Pinocchio si honí
Je to za rohem a kouří se z toho??? Pinocchio to přehnal!
-

Takhle sem jednou zametal. Najednou vám koukám a co nevidím: Smetí mi utíká z lopatky. Podívám se blíž a vidím, že jsou to mravenci.
Potkají se dva kamarádi z vojny a ten jeden povídá: Co děláš? Aaale hraju v kvartetu. Ty a hraješ v kvartetu? No sešli jsme se tři přátelé. Tři a v kvartetu? No já s bráchou. Ty máš bráchu? Ne, proč ?
-
Jdou dva chlapi po poušti. Jeden je navlečenej do svetru. Druhej si nese dveře od auta. Druhej: Proč máš ten svetr? První: Až mi bude horko, tak si ho sundám. A proč ty táhneš ty dveře? Druhej: Až mi bude vedro, tak si stáhnu okýnko!
-

Může slon chodit na základní školu? Nemůže, nevešel by se do dveří. A může slon chodit na střední školu? Nemůže, když nevychodil základní!
-
Jdu vám takhle jednou po prérii a co nevidím - bizona. Kouknu se pořádně - a fakt ho nevidím...
-

Leze krtek do kopce a je mu to jedno.
-
Přijde žralok do kina a řiká: "Máte zelený koblihy?"
"Me máme jenom modrý"
"To je jedno já sem tu stejně na kole."


O tchýních

25. dubna 2006 v 19:46 | Bugynkaa |  Úsměv
"Moje tchyně k nám přijela jen jednou po svatbě." - "To máš štěstí." - "Nemám, ona ještě neodjela!"
-
"Pane doktore, každou noc se mi zdá hrozný sen. Jdu po ulici a vidím svou tchýni, jak vede na provázku krokodýla. A ještě teď se třesu strachy, když vidím ty žluté oči, zelenou kůži s puchýři a ohromná zubiska, co mě chtějí roztrhat!"
Doktor zvolá: "To je strašné, i mně z toho běhá mráz po zádech!"
"Ale to ještě nic není, pane doktore, teď vám popíšu toho krokodýla!"
-
Chlap zazvoní u dveří a povídá: "Sousede, prosím vás, půjčte mi patnáct kýblu vody!"
"A na co proboha potřebujete patnáct kýblu vody???"
"Ale, spadla mi tchyně do studny a ještě ji kouká hlava..."
-
Přiběhne vyděšená žena za svým mužem: "Pospěš si, Vojtěchu, do domku mé matky vešel strašný medvěd !"
"Nemám tušení, jak bych ho mohl před tvou matkou ochránit."
-
"Pane, váš pes pokousal moji tchýni !"
"Panebože, snad mě nechcete žalovat ?"
"To ne, já bych ho chtěl koupit."
-
Slavnostně vyzdobený vánoční stromeček, všude uklizeno, z kuchyně se line vůně štědrovečerní večeře, zkrátka vánoční pohoda. Na stropě je přibitá skoba a na ní visí oběšená starší paní. Ve dveřích stojí manželský pár v tichém zděšení. Ticho přeruší manžel: "Teda ta tvoje máma je ale formát, lepší vánoční dárek mi snad ani nemohla dát .."

Vtípky o Somálcích

25. dubna 2006 v 19:42 | Bugynkaa |  Úsměv
Kolik se vejde do restaurace Somálců?
To se neví, oni tam ještě nikdy nebyli.
-
Proč se Somálec musí přivázat, když se sprchuje?
Aby ho proud vody nestrhl do odtokové roury.
-
Somálec leží v nemocnici a volá sestru: "Sestři , tam v rohu je pavouk!"
Sestra odpoví: "Ten je malý, ten vám nic neudělá."
Za chvíli slyší jak Somálec křičí:
"Ty sviňo, kam mě to táhneš?!!!"
-
Proč věsí máma Somálků šňůru mezi stromy?
Aby si její děti mohly hrát ve stínu.
-
V kolika autech se stěhuje somálský národ?
Ve dvou. V prvním jede president.
-

Víš kolik Somálců se vejde do telefoní budky?
No hoď tam piškot a uvidíš
-
Proč Somálci nosí párátka v uších?
Aby nespadli do kanálu
-
víte co znamená obecně čárový kód??
somálské rodinné foto
-
Co udělají Somálci, když uvidí horizontální žaluzie?
Zřídí si tam palandy.
-
Který je nejrychlejší pes na světě?
Ten který proběhne somálskou vesnicí.

Vtipy s Pepíčkama

25. dubna 2006 v 19:38 | Bugynkaa |  Úsměv
Pepíček se ptá paní učitelky :"Víte proč se Hitler zastřelil?"
Paní učitelka :"Nevím Pepíčku?!"
Pepíček:"Protože mu přišel účet za plyn."
-----
Babička jde s malým Pepíčkem do ZOO.
"Jéé, to ale hnusná opička..." diví se hned u vchodu
Pepíček.
"Pšššt.... Vždyť to je teprve paní pokladní!"
-----
Přiběhne Pepíček za matkou 1.dubna a křičí: "Mami mami, tatínek se nám oběsil na půdě!!!"
Matka vyběhne 4 patra na půdu , ale nic tam nevidí.
Přiběhne Pepíček a křičí: "Apríl, apríl, ve sklepě, ve sklepě!!!"
-----
Pepíček ve třetí třídě dostal za úkol napsat krátké pojednání o rození dětí. Zeptal se doma, jak se narodil, a rodiče mu řekli, že ho přinesl čáp.
Ptal se tedy, jak se narodili oni, a oni zase, že je přinesl čáp.
Stejnou odpověď dostal i o narození dědečka a babičky.
O pár dní později předal Pepíček učiteli pár stránek papíru. Učitel se zmateně zarazil, když přečetl úvodní větu: "Napsat toto pojednání bylo velice obtížné, neboť v naší rodině nedošlo k normálnímu narození dítěte za poslední tři generace."

teplota v zimě...

25. dubna 2006 v 19:37 | Bugynkaa |  Úsměv

Poučení o zimě v 0°C

+10 - obyvatele helsinských činžáků vypínají topení a Laponci pěstují kytičky
+5 - Laponci se opalují, zatímco slunce vychází nad horizont
+2 - Italská auta už nejdou nastartovat
0 - destilovaná voda zamrzá
-1 - dech se stává viditelným, čas naplánovat si dovolenou u Středozemního moře, Laponci pojídají zmrzlinu a popíjejí studené pivo
-4 - kočka se ti snaží nasáčkovat do postele
-10 - čas na dovolenou v Africe, Laponci se jdou koupat
-12 - příliš velká kosa nato, aby sněžilo
-15 - americká auta nejdou nastartovat
-18 - Helsinčtí nájemníci zapínají topení
-20 - dech se stává i slyšitelným
-22 - francouzská auta nejdou nastartovat, už je příliš velká kosa na bruslení. Politici litují ubohé bezdomovce
-24 - německá auta nejdou nastartovat
-26 - každé vydechnutí se dá použít jako materiál na stavbu iglu
-29 - kočka se snaží nasáčkovat se ti pod pyžamo
-30 - žádné normální auto nejde nastartovat, Laponec zakleje, poskáče po pneumatikách a nastartuje svého žigulíka
-31 - příliš velká kosa na líbání, rty přimrzají k sobě, laponská fotbalová družstva začínají trénovat na jaro
-35 - čas naplánovat si dvoutýdenní horkou koupel, Laponci odhazují sníh ze střechy
-39 - rtuť zamrzá, příliš velká kosa nato, aby se dalo přemýšlet, Laponci si zapínají vrchní knoflíky u košile
-40 - auto chce s tebou do postele, Laponec si obléká svetr
-44 - můj finský kolega zvašuje, že přivře v kanceláři okno
-45 - Laponci si zavírají záchodové okénko
-50 - tuleni opouštějí Grónsko, Laponci vyměňují prstové rukavice za palčáky
-70 - lední medvědi opouštějí Severní pól, univerzita v Rovani v Laponsku pořádá přespolní orientační běh
-75 - Santa klaus opouští polární kruh, Laponci si narazí kulicha přes uši
-120 - alkohol zmrzl, Laponec je nasraný
-268 - hélium zkapalnilo
-270 - v pekle mrzne
-273,15 - absolutní nula, ustává pohyb elementárních částic, Laponec žužlaje zmrzlí destilát připouští, jo, je trochu zima

Přeházená písmenka

25. dubna 2006 v 19:36 | Bugynkaa |  Úsměv

Výzkum Cambridge University

V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaveo, že nzeáelží na pořdaí psíemn ve solvě. Jedniná dleůitžá věc je, aby blyy pnvrí a psoelndí pímesna na srpváénm mstíě. Zybetk mžůe být totánlí sěms a ty to přoád bez porlbméů peřčetš. Je to potro, že ldiksý mezok netče kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek. Zjíamvaé, že??

Jen to napište...

25. dubna 2006 v 19:23 | Bugynkaa |  News/plus
Do komentářů pište různé chyby co vám nefunguje,co se vám nelíbí,co mám přidat. ...
Prostě jak bych to mohla vylepšit.
Můžete psát ale i chválu :-D .Své názory.Díky.
S pozdravem
Bugy.bugynkaa

Pár básniček

25. dubna 2006 v 19:15 | Bugynkaa |  Úsměv

Básničky

Postupně budou přibejvat
Sport
Na hospodskym ubrusu
běhaj mouchy v poklusu,
z hostů teď málokdo ví,
že tu bude mistrovství,
že tu muší závodnice
budou skákat přes sklenice,
vrhat nože z hliníku,
sprintovat v popelníku,
při štafetě zakrátko
předají si párátko.
Sport je velká makačka,
ukončí to plácačka.
---
bez názvu
Až začneš číst tuto báseň
usmívat se budeš rázem.
Jelikož mám zrovna vokno
napadá mě velký hovno.
Zkouším najít inspiraci
v hip hopové recitaci.
"De fuck to či Peneři"
samý dobrý rapeři.
---
Elektrikář
Ententiky dva hřebíky,strčim je do elektriky
bez okolků bos,zčernám jako kos.
----
Zimní
Na okně je krmítko,studené má hřebíčky,
ptáčkovi tam drobátko přimrzli obě nožičky.
----
Cosi
Copak asi za tajnosti skrývaj moje skříně?
Jenom čísi bílé kosti,byla to má tchýně.
Zkrácení dlouhý chvíle
U vysoké pece stojí malé WC,
sedim na něm,vzdychám,
heroin si píchám.

Vtipy o zvířátkách

24. dubna 2006 v 14:56 | Bugynkaa |  Úsměv
Zvířátka si v lese postavila parádní kadibudku s okénkem a dveřmi. Druhý den zjistí, že je u hajzlíku vyražený okno, tak svolají schůzi a zjišťuje se kdo o tom něco ví. "No, ja bych o tom něco věděl," přihlásil se zajíc. "Jdu takhle kolem našeho krásnýho novýho záchoda a slyším divný funění. Tak se chci kouknout, co se děje a v tom se rozlítnou dveře, chytne mě medvěd, vytře si se mnou prdel a vyhodí mě zavřenym oknem." Všichni se po sobě kouknou, ale medvěd je silák , tak ho nechaj na pokoji. Druhý den jsou u hajzlíku vyražený dveře, tak zvířátka svolají opět schůzi. "Já bych o tom něco věděla," přihlásí se liška. "Jdu takhle kolem našeho záhodku a slyším divný funění. Jdu blíž, ale vtom se rozlítnou dveře, popad mě medvěd, vytřel si se mnou prdel a prohodil mě dveřma." Všichni se zase po sobě kouknou, už jsou na medvěda dopálení, ale přece jenom ho nechaj na pokoji. Nicméně třetí den najdou místo kadibudky jen spálenou zem. Všude po okolí jsou třísky z prken, střecha se kymácí napíchnutá na nejvyšší borovici a zbytek okna je nalezen půl kilometru od původního místa. Svolají tedy třetí schůzi. "No tak tohle je už učiněný vandalství, KDO O TOM NĚCO VÍ ?!!!" Chvíli je ticho. "Nooo...., já bych o tom něco věděl ....," přihlásí se ježek....

-
Slon potká myšku a ta mu vleze do chobotu. Po chvíli vyleze ze zadnice a slon požitkářsky vzdychne: "Labůžo." Potom slon poprosí, jestli by mu to neudělala ještě jednou. Myška tedy ještě jednou vleze do chobotu a po chvíli vyleze ze zadku. Slon požitkářsky vzdychne: "Labůžo." A znovu myš poprosí aby mu to udělala. Myš řekne: "Ano, ale naposled." Vleze slonovi do chobotu. Slon po chvíli strčí chobot do prdele a vzdychne: "Věčné labůžo!!!"

-
Baví se dva: "Prej tě vyhodili ze ZOO." "Hmmmm, byl sem asi moc pomalej. Ráno vstanu, jdu krmit. Otevřu klec a .... frnk,frnk .... obě želvy zdrhly."

-
Pianista utekl a jde po poušti. Před sebou tlačí piano, za ním se plazí kobra a výhružně syčí. Takhle jde celý den a noc a odpoledne dalšího dne se svalí na zem a povídá: "Uštkni mě, nebo sněz, už nemůžu dál." Kobra na to: "SSSem ti chtěla pomoct!"

-
Potkají se dvě myši: "Ty, představ si mám nového přítele, tady mám jeho fotku." "Vždyť to je netopýr!" "No vidíš a mně přesvědčoval, že je pilot."

-
Zvířátka jsou už znuděný z toho nicnedělání a tak se jednou na svý schůzi dohodnou, že si budou vyprávět vtipy a toho, komu se všichni nezasmějou, sežerou. První vypráví medvěd, řekne super vtip, všichni se smějou, jenom želva pořád stojí, povytahuje tu svoji mrňavou hlavu a ne a ne se zasmát. Tak tedy medvěda sežerou. Další vypraví liška, řekne pěknej kameňák, všichni se válej smíchy po zemi, jenom želva pořád nic. Tak sežerou i lišku. Pak přišla řada na zajíce, ten řekl vtip,že se zvířata mohli zbláznit. Všichni se smějou, a to se konečně zasměje i želva se slovy: "Dobrý, to bylo dost dobrý, medvěde."

-
Když přišli starý a mladý zajíc domů na oběd, mamka zaječice se hrozně naštvala, protože mladý byl pochcaný a starý posraný. Starý zajíc vysvětloval: "Potkal jsem v lese medvěda, objal jsem ho a tak silně zmáčknul, že mě celého posral..." Mladý: "Kdybys viděla, jak si medvěd s taťkou vytřel zadek, taky by ses smíchy pochcala..."

Vtipy-Zvířátka

23. dubna 2006 v 20:09 | Bugynkaa |  Úsměv

Jde vlk po lese a najednou vidí chaloupku a v ní pěknou lišku. I vlezl do chaloupky a s liškou si tak trochu proti její vůli pořádně užil. Když bylo po všem, liška se na něj s takovým záhadným úsměvem podívá a zeptá se ho: "Hele, vlku. Máš ty vůbec potvrzení, že nemáš AIDS?" Vlk hrdě odvětí: "No jasně". A liška na to: "Tak ho můžeš roztrhat"!!!


V ZOO u klece se pštrosy se objevila cedule s nápisem: "Neděste pštrosy, na zemi je beton!"


Přijde slon k mraveništi a mravenci zařvou: "Hurá jídlo!!!". Všichni na něj vylezou, jenže slon se otřepe a všichni spadnou. Jen jeden se drží a ostatní začnou skandovat: "Zab ho, zab ho!!!"


Vyhodí moře na břeh zlatou rybku. Jde kolem dědeček a rybka na něj volá: "Když mě hodíš zpátky, splním ti tři přání." Ale dědeček do ní kopne se slovy: "Já na tebe seru, já jsem kouzelný dědeček."


Povídají si dvě žáby. Jedna říká: "Mě je špatně." A druhá říká: "Hmmm jsi nějak zelená."


Dvě mouchy sedí na hovně, určitě jste už podobný obrázek viděli. Ta jedna říká: "Holka, dnes je to nějaký dobrý." "Nemluv na mě, příšerně ti smrdí z huby..."


"Haló, volám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. Můžete nám poradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?"


"Moje žena chce zhubnout, tak jezdí pořád na koni." "A výsledek?" "Za první měsíc ztratil kůň deset kilo."


Letí netopýr, vrazí do stromu, spadne a říká: "Sakra, já se s tím walkmanem snad lítat nenaučím!!!"


Zvířátka se rozhodnou, že pojedou na výlet. Lev říká: "Zítra pojedeme na výlet!" Žába opakuje: "Zítra pojedeme na výlet!" Lev pokračuje: "Bude to trvat celý den!" Žába opakuje to samé. Lev ukončí hádku: "A ta zelená potvora s námi nepojede!" Žába: "Chudák krokodýl, on se tak těšil!"


Spadl pes z mrakodrapu a nic se mu nestalo. Lidi se seběhli k nebývalé události a psa ušlapali.


Pobouřený zajíc vběhne do baru a křičí: "Kdo tak ztloukl mého kamaráda?" "Já," odpovídá ohromný medvěd, "No a co?" "Eee ... no, nic. Patří mu to!"


Baví se dvě stonožky: "Kde je tvůj manžel, chtěl přece jít s námi?" "Zůstal doma. Musel si ještě vyčistit boty."


Sedí zajíc na pařezu a dělá si manikúru. Jde okolo liška a ptá se, co zrovna dělá. "Brousím si drápy na medvěda." Jde okolo vlk a zase: "Zajíci, co děláš?" "Brousím si drápy na medvěda." Jde okolo medvěd a ptá se: "Zajíci, co děláš?" "Ále, brousím si drápy a kecám a kecám."


Uprostřed pouště začne velbloud stávkovat. Turista se snaží, jak může, ale velbloud se odmítá pohnout. Nezbývá, než velblouda odtáhnout do servisu v nejbližší oáze. V oáze mu řeknou: "Známe, jasný případ. Na rampu!" Vezmou velblouda, zatlačí ho na rampu a pak jeden Arab vezme ocelovou tyč a práskne s ní velblouda přes koule. Velbloud vypálí jako blesk a za chvíli zmizí za obzorem. Turista poděkuje Arabovi za opravu a říká: "Hezký, ale jak já ho teďka dohoním?" "Známe, jasný případ. Na rampu!"